Material escolar

MATERIAL ESCOLAR 20-21

MATERIAL PER ASSIGNATURES:

En aquest document podeu trobar la llista de materials per assignatures.El proper curs 2020-21 s'utilitzaran Chromebooks i llicències digitals

Seguint la línia pedagògica iniciada el curs passat, el proper curs escolar 2020-2021, els alumnes treballaran amb ordinadors (Chromebooks) i llicències digitals, eliminant al màxim possible els llibres de text en paper.

Els chromebooks són de caràcter obligatori al 1r d'ESO i 1r de Batxillerat, a la resta de cursos es recomana tenir-ne.

Podeu adquirir el vostre chromebook a qualsevol empresa autoritzada en la distribució d’aquest tipus de dispositius.

L’empresa que us proposam des del centre és ICONO. Les dades que necessitau per efectuar la compra són les següents:

Adreça on comprar el dispositiu: shop.icono.cat

Nombre de codi de centre: 07015859

Recordau que el dispositiu arribarà al centre educatiu per tal de que es pugui programar per donar-li un ús educatiu. El departament TIC del centre s’encarregarà d’aquesta tasca i se’ls entregarà als alumnes el primer dia de classe.

info-adquisició-chromebook-xarxes.pdf