PERSONAL NO DOCENT

personal d'administració i serveis

  • Serafina Herreros García (Consergeria)

  • Caty Castillo Noguera (Secretaria)

EDUCADORA SOCIAL

  • Chus López Castillo (Departament d'Orientació)