PERSONAL NO DOCENT

personal d'administració i serveis

  • Serafina Herreros García (Consergeria)

  • Cristina Novo Moreno (Secretaria)

EDUCADOR SOCIAL

  • Héctor Fernández Chacón (Departament d'Orientació)