Estudis

ESO

L'ESO és la darrera etapa de l'ensenyament obligatori que ofereix uns estudis bàsics, integradors i flexibles, per tal de garantir la formació integral de l'alumne, a mes d'una bona orientació i preparació per al seu futur.

Les finalitats de l'ESO són les següents:

 1. Possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d'un desenvolupament personal.

 2. Ajudar a adquirir els conceptes, les habilitats, les actituds i els valors.

 3. Consolidar l'orientació i preparació dels alumnes per als estudis posteriors.

El nostre centre té una sèrie de programes per millorar l'atenció al nostre alumnat d'ESO.

 • Tutories de 1r cicle amb professorat fixe que es manté a 1r i 2n d'ESO

 • Treball per projectes a 1r i 2n d'ESO

 • Hort escolar (1r ESO)

 • Berenars saludables (1r ESO)

 • El club dels primers (1r i 2n d'ESO)

 • Treball cooperatiu

 • Servei de mediació de conflictes

 • Activitats de cohesió de grup

 • Activitats extraescolars i esportives

 • Grup de PMAR a 3r d'ESO i Diversificació a 4t d'ESO

 • Orientació acadèmica i professional

 • Títol oficial d'anglès de l'EOI (4t ESO)