Gestib famílies

L’IES Son Cladera vos informa de l’aplicació Gestib WEB per a les famílies, mitjançant el qual podrà consultar dades referents als vostres fills, tal com el calendari escolar, horari, faltes d’assistència, notes…

Per accedir a aquesta, el centre vos facilitarà un nom d’usuari i una contrasenya, per a la qual cosa necessita la vostra autorització. Si encara no ho teniu, ho podeu sol·licitar mitjançant la sol·licitud que trobareu al final d'aquesta pàgina i fotocopia del DNI, la qual s’ha d’entregar al/a la tutor/a o a la secretaria del centre.

  • La contrasenya atorgada tindrà una duració limitada i s’haurà de canviar en aquest enllaç CANVI DE CONTRASENYA per una personalitzada que proposi el que ostenti la pàtria potestat de l’alumne. La duració de la contrasenya serà d'un any i al cap d'aquest temps s'haurà de canviar per una altra vàlida en cas que l'alumne continuï al centre educatiu, seguint el mateix procediment que al punt anterior.

  • Aquells que autoritzin al centre a notificar mitjançant SMS la clau d’accés és convenient que ho facin al mateix número de mòbil que consta a les dades personals del pare, mare o tutor legal al GESTIB. En cas de no ser el mateix número de mòbil s’actualitzarà amb el nou número en les nostres bases de dades.

  • Els pares, mares o tutors legals que siguin funcionaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i tinguin usuari i contrasenya han d’utilitzar aquella mateixa per entrar al GESTIB sense haver de fer cap d’aquests procediments.

Per qualsevol dubte us podeu adreçar a a caporalia d'estudis, la secretaria del centre o per correu electrònic a iessoncladera@educaib.eu


Accés al GESTIB

Manual d’usuari on line — gestió de contrasenyes

Descarregar imprès de sol·licitud