Consell escolar


Configuració Consell Escolar

Càrrecs del centre que formen part del Consell Escolar

 1. Manuel Blanco Martín

 2. Maria Iciar Pérez Garcia

 3. Catalina Ferrer Mulet


Membres de designació directa

 1. Gabriel Riera Pujol

 2. Jefferson Amable Alvarado Alvarado


Membres electes

Professors electes

 1. Antonio Israel López Pérez

 2. Catalina Maria Pol Martí

 3. Ana Laura García Monserrat

 4. Maria Antònia Picó Bonafè

 5. Antoni Salom Ruiz

 6. Josep Joan Fiol Mateu


Mares/Pares

 1. Isabel Delgado Coll

 2. Yolanda Rodriguez Parra


Personal Administració i Serveis

 1. Serafina Herreros Garcia


Alumnes electes

 1. Sara Castañeda Lozano

 2. Alejandro Quintero Ossa

 3. Laura Almeida Zambrano