Secretaria

impresos per a descarregar


CHROMEBOOKS I LLICÈNCIES DIGITALS

El proper curs 2020-21 s'utilitzaran Chromebooks i llicències digitals

Seguint la línia pedagògica iniciada el curs passat, el proper curs escolar 2020-2021, els alumnes treballaran amb ordinadors (Chromebooks) i llicències digitals, eliminant al màxim possible els llibres de text en paper.

Podeu adquirir el vostre chromebook a qualsevol empresa autoritzada en la distribució d’aquest tipus de dispositius.

L’empresa que us proposam des del centre és ICONO. Les dades que necessitau per efectuar la compra són les següents:

Adreça on comprar el dispositiu: shop.icono.cat

Nombre de codi de centre: 07015859

Recordau que el dispositiu arribarà al centre educatiu per tal de que es pugui programar per donar-li un ús educatiu. El departament TIC del centre s’encarregarà d’aquesta tasca i se’ls entregarà als alumnes el primer dia de classe.

Podeu consultar el següent document amb un vídeo explicatiu.

info-adquisició-chromebook-xarxes.pdf

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ CURS 20-21

El procés d'escolarització es farà de manera telemàtica.

Podeu consultar el següent document per a tenir més informació:

Procés d'escolarització 20-21.pdf