Estudis

Batxillerat

INTRODUCCIÓ

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i comprèn dos cursos acadèmics. Al nostre centre, pots cursar-lo en règim ordinari o en blocs 

MODALITATSBATXILLERAT en BLOCS  

A l'IES Son Cladera des del curs 22-23 pots estudiar el Batxillerat en blocs. És a dir, estudiar els dos cursos de Batxillerat en tres blocs, un per cada curs acadèmic. L'organització queda establerta de la següent manera:

Itineraris 1r BATXILLERAT (Curs 2023-2024) Molt aviat penjarem els itineraris pel curs 2024-2025

Itineraris 2n BATXILLERAT (Curs 2023-2024) Molt aviat penjarem els itineraris pel curs 2024-2025

CONDICIONS D'ACCÉS A BATXILLERAT

Segons la Llei Orgànica d'Educació 3/2020 de 29 de desembre, LOMLOE:

L’alumnat que vulgui accedir al batxillerat procedent de sistemes educatius estrangers necessita l’homologació, d’acord amb la normativa vigent, dels estudis corresponents a l’educació secundària obligatòria. Aquesta homologació s'ha de tramitar a l'Àrea de l'Alta Inspecció d'Educació, organisme depenent del Ministeri d'Educació i ubicat a la Delegació del Govern d'Espanya a les Illes Balears (C/Felicià Fuster nº7. 1ªplanta)

 

ACCÉS A ESTUDIS UNIVERSITARIS I ALTRES

El batxillerat prepara l'alumnat per a les proves d’accés a la universitat (PBAU) i dona accés directe a cicles de grau superior.

Per a més informació consultar la web www.uib.es