Estudis

ESO

L'ESO és la darrera etapa de l'ensenyament obligatori que ofereix uns estudis bàsics, integradors i flexibles, per tal de garantir la formació integral de l'alumne, a mes d'una bona orientació i preparació per al seu futur.

Les finalitats de l'ESO són les següents:

El nostre centre té una sèrie de programes per millorar l'atenció al nostre alumnat d'ESO.


BATXILLERAT

INTRODUCCIÓ

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i comprèn dos cursos acadèmics. Es pot cursar en règim ordinari, nocturn i a distància (a l’IES Son Cladera s’imparteix el règim ordinari).

ESTRUCTURA

El batxillerat comprèn dos cursos acadèmics i es desenvolupa en les següents modalitats:


1r BATXILLERAT

MATÈRIES TRONCALS


CIÈNCIES DE LA NATURA


HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

MATÈRIES ESPECÍFIQUES (Dues a triar)


2n BATXILLERAT

MATÈRIES TRONCALS


CIÈNCIES DE LA NATURA / TECNOLÒGIC


HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS


MATÈRIES ESPECÍFIQUES (Una a triar)


CONDICIONS D'ACCÉS

ACCÉS A ESTUDIS UNIVERSITARIS I ALTRES

El batxillerat prepara l'alumnat per a les proves d’accés a la universitat (PAU) i dona accés directe a cicles de grau superior.