Professorat

Biologia i Geologia

Ciències socials, geografia i història

CULTURA CLÀSSICA 

Dibuix i Educació Plàstica i Visual

Economia 

Educació Física i esportiva

FILOSOFIA 

Física i Química

Llengua castellana i literatura

Llengua catalana i literatura

Llengües estrangeres

Matemàtiques

Música

Orientació

RELIGIÓ

Tecnologia