Equip directiu

Director: Manuel Blanco Martín

Secretaria: Catalina Ferrer Mulet

Cap d'Estudis: Itziar Pérez García

Cap d'Estudis adjunt: Adrián Olmo Cerro