Coordinacions

gestió de qualitat

Ricard Sanz 

pla lingüístic de centre

Margalida Llompart

Comissió de medi ambient

Immaculada Martínez

convivència i benestar

Rosa Pons

hàbits saludables

Raül Pons

tic

Salva Gálvez i Joan Castell

programa de millora i transformació

Cati Pol

xarxes socials

Tonina Villalonga

pla lector

Immaculada Sureda

formació del professorat

Isabel Canós

activitats complentàries i extraescolars

Toni Salom

biblioteca

Mº Carmen Estellés

salut

Aina Arbona