Documents institucionals

PEC - Projecte Educatiu de Centre

 Per descarregar el document clicau aquí

Documents inscrits al PEC:

Projecte Lingüístic de Centre (PLC) clicau aquí

Reglament d'Organització i Funcionament (ROF) clicau aquí

Pla Digital de Centre (PDC) clicau aquí

PGA - Programació General Anual

Per descarregar el document clicau aquí 


Projecte de Direcció

Per descarregar el document clicau aquí