Convocatòries CONSELL ESCOLAR

CONVOCATÒRIA DE CONSELL ESCOLAR


Per la present et convoc a la reunió extraordinària del Consell Escolar que tendrà lloc el proper dilluns dia 25 de gener de 2021 a les 15.00 hores per videoconferència amb la següent ordre del dia:


  1. Aprovació acta de la sessió anterior.

  2. Aprovació de l’any comptable 2020.(*)

  3. Aprovació pressupost centre 2021.(*)

  4. Aprovació adhesió programa MAP Teatre 3r ESO.

  5. Precs i preguntes


(*) La documentació d’aquest epígraf la trobareu a la unitat compartida CONSELL ESCOLAR > Documentació CE 25/01/2021.


La invitació a la videoconferència la trobareu al correu electrònic i al google calendar.


El Director

Sgnt. Manuel Blanco Martín