Convocatòries CONSELL ESCOLAR

CONVOCATÒRIA DE CONSELL ESCOLAR


Per la present et convoc a la reunió ordinària del Consell Escolar que tendrà lloc el proper dilluns dia 15 de març de 2021 a les 15 hores per videoconferència amb la següent ordre del dia:


  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

  2. Informació PRAQ 20-21.

  3. Informació renovació Direcció IES.

  4. Informació criteris de centre escolarització.

  5. Precs i preguntes.

  6. Aprovació de l’acta.


El Director

Sgnt. Manuel Blanco Martín