Història

“Els alumnes són el centre i la raó de ser de l’educació. L'aprenentatge a l'escola ha d'anar dirigit a formar persones autònomes, crítiques, amb pensament propi. Tots els alumnes tenen un somni, totes les persones joves tenen talent. Les nostres persones i els seus talents són el més valuós que tenim com a país.”

LOMCE preàmbul I


L’IES Son Cladera neix el 26 d’abril de 2019. És un centre de nova creació que s’escindeix de l’antic IES Juníper Serra. Per tant, la història d’aquest centre educatiu s’està escrivint dia rere dia. El centre adopta com a nom el topònim del barri. Un nom que fa referència a la possessió ubicada a la zona i que amb l’arribada de població immigrant els anys seixanta, va anar perdent terreny donant pas a la construcció d’edificis destinats als treballadors que arribaven a la ciutat de Palma. Des de les hores, el barri es constitueix una unitat viva dins la ciutat, on hi viuen famílies treballadores del sector serveis.


La identitat del centre, té com a eixos vertebradors l’esport i el desenvolupament del talent dels alumnes a més de la innovació educativa i el desenvolupament tecnològic que són fonamentals per aplicar-los al procés d’ensenyament i aprenentatge.


L'IES Son Cladera neix amb un lideratge centrat en les persones i per a les persones i per això, compta amb un equip docent compromès amb el procés d’aprenentatge dels alumnes, fent-los créixer acadèmicament i, sobretot, formant persones responsables, reflexives i cíviques.